Our Departments

 
 

2008 5K Results

Contact Us

1st Annual Sports Medicine Center 5K Run/Walk
Keene, New Hampshire - Saturday, June 14, 2008

5K 2008

Results courtesy of Tri-State Racing Services (603) 355-5040

********** OVERALL 5K RUN RESULTS **********

Plc Name S St Time Pace
1 Justin Fyffe M VT 15:43 5:05
2 Pat Craven M NH 16:07 5:12
3 Greg Hammett M NH 16:11 5:13
4 Timothy Pipp M NH 16:20 5:16
5 Jeff Goupil M NH 16:41 5:23
6 Chris Ager M NH 17:36 5:41
7 Corey Hill M NH 17:39 5:42
8 Lance Flamino M NH 17:49 5:45
9 Neal McBain M NH 18:11 5:52
10 Clint Joslyn M NH 18:37 6:01
11 Christopher Reilly M NH 19:00 6:08
12 Nathan Hosking M NH 19:03 6:09
13 Chaz Scott M NH 19:34 6:19
14 Keith Bourassa M NH 19:37 6:20
15 David Sontag M NH 19:39 6:21
16 Donald Arguin M NH 19:40 6:21
17 Timothy Trotter M NH 19:44 6:22
18 Stanley Dutton M NH 19:55 6:26
19 Jerome McDougle M NH 20:01 6:28
20 Max Fabian M NH 20:01 6:28
21 Jim Kyle M NH 20:08 6:30
22 Andrew Wilson M NH 20:11 6:31
23 Ockle Johnson M NH 20:16 6:33
24 Alan Stroshine M NH 20:44 6:42
25 Robert Goodell M NH 20:56 6:45
26 John Szot M NH 20:56 6:46
27 Gary Wheeler M NH 20:59 6:47
28 Brendon Taylor M NH 21:12 6:51
29 John Majonen M VT 21:15 6:52
30 Terry Buyer M NH 21:22 6:54
31 Dan Carroll-Plante M NH 21:27 6:56
32 Mark Best M NH 21:33 6:58
33 Eva Fabian F NH 21:44 7:01
34 James Sherman M NH 21:47 7:02
35 Bob Dumond M NH 21:58 7:05
36 David Perrin M NH 22:01 7:06
37 Matthew Titus M NH 22:03 7:07
38 Jack Fabian M NH 22:07 7:08
39 Howard Bassett M NH 22:16 7:11
40 Julie Mills F NH 22:20 7:13
41 Forest Hall M NH 22:27 7:15
42 Angella Joslyn F NH 22:33 7:17
43 Patrick Heneghan M NH 22:54 7:24
44 Jay Swiger M NH 22:54 7:24
45 Rand Burnett M NH 22:59 7:25
46 Peter Bonneau M NH 23:05 7:27
47 Dan Fyffe M NH 23:15 7:30
48 Astrid Warden F NH 23:18 7:31
49 John Warner M NH 23:32 7:36
50 Jessica Rodenhauser F NH 23:53 7:42
51 John Richardson M NH 25:53 7:43
52 David Hall M NH 23:56 7:43
53 Felicia Lalomia F NH 24:01 7:45
54 Steve Larmon M NH 24:19 7:51
55 Jeffrey Warner M NH 24:47 7:51
56 Doug McCrae M VT 24:47 8:00
57 Kellom Royce M NH 24:56 8:03
58 Karen Gillespie F NH 25:03 8:05
59 Kathleen McMahon-Brown F NH 25:12 8:08
60 Brown Franklin M NH 25:20 8:11
61 Eric Matte M NH 25:27 8:13
62 Brenda Murdough F NH 25:39 8:17
63 James Grussing M NH 25:55 8:22
64 Ashley Sullivan F NH 26:21 8:30
65 Kateri Walter F NH 26:31 8:34
66 Kristi Janish F NH 26:34 8:35
67 Megan Geer F NH 26:37 8:36
68 Dean Beaman M NH 26:50 8:40
69 Matthew Fyffe M NH 27:02 8:44
70 Barbara Black F NH 27:04 8:44
71 Bill Cass M NH 27:51 9:00
72 Jim Condap M NH 27:58 9:02
73 Mark Lalomia M NH 29:29 9:12
74 Mark Lalomia M NH 28:34 9:13
75 Liza Hill F NH 28:37 9:14
76 Mark Lalomia M NH 28:38 9:14
77 Stacy Goodell F NH 28:55 9:20
78 Mark Lalomia M NH 29:30 9:31
79 Lauren Gilbert F NH 29:39 9:34
80 Suzanne Margarit F NH 30:17 9:46
81 Lisa Durr F NH 31:02 10:01
82 Carrie Noyes F NH 31:36 01:12
83 Connie Schlegelmilch F NH 32:07 10:22
84 John Schlegelmilch M NH 32:07 10:22
85 Todd Silbertstein M NH 32:33 10:30
86 John Morgan M NH 32:36 10:31
87 Maryjane Shelman F MA 32:41 10:33
88 Lisa Lenau F NH 32:42 10:33
89 Kaylee Goodell F NH 33:25 10:47
90 Trisha Tucker F NH 33:30 10:49
91 Lindsay Hamrick F NH 33:52 10:56
92 Dianne Swinyer F NH 34:20 11:05
93 Sue Freitas F NH 34:31 11:09
94 Patty Thompson F NH 34:47 11:14
95 Trish Brunjes F NH 34:48 11:17
96 Jaime Henry F NH 35:00 11:18
97 Heather Holmes F NH 37:35 12:08
98 Shawna-Lee Perrin F NH 37:52 12:13
99 Maryann Richardson F NH 38:10 12:19
100 Jean Hoffman F NH 38:11 12:19
101 John Hoffman M NH 39:11 12:39
102 Holly Rilling F NH 46:24 14:58
103 Don Holshuh M NH 52:01 16:47